انرژی دهنده آموزشی

Educational Energizer

  1. خانه
  2. انرژی دهنده آموزشی

در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده که سالهاست در جلسات یادگیری و کلاس های آموزشی مورد استفاده مدرسان در سراسر دنیا می باشد. یکی از اجزاء سازوکار نو در تدریس، به کارگیری مناسب و موثر انرژی دهنده ها در جلسات یادگیری است.

انرژی دهنده آموزشی: ابزاری موثر و انرژی دهنده در راستای بازسازی انرژی و انگیزه فراگیران در طول برگزاری کلاس های آموزشی.

در ادامه به نمونه هایی از این ابزار و آموزش آن اشاره می شود.

انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو

انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده…
انرژی دهنده آموزشی شکایت مشتری

انرژی دهنده آموزشی، شکایت مشتری

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، شکایت مشتری در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی شناسایی تغییرات

انرژی دهنده آموزشی، شناسایی تغییرات

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، شناسایی تغییرات در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن

انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان…
انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه

انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با…
انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش

انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی…
به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی

به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment2 دیدگاه
به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی ما نظرات مدرسان و تسهیل گران جلسات یادگیری در خصوص ابزارهای یخ شکن آموزشی و انرژی دهنده آموزشی را جمع آوری کردیم. ما نظرات این عزیزان را در…
انرژی دهنده آموزشی رویارویی با خرس

انرژی دهنده آموزشی، رویارویی با خرس

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، رویارویی با خرس انرژی دهنده آموزشی رویارویی با خرس انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند.…
لوگو ساز و کار نو
فهرست