بازی های آموزشی

Educational games

  1. خانه
  2. بازی های آموزشی

استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری موثر بازی های آموزشی در فضاهای یادگیری نقش تاثیرگذاری در بهبود سطح یادگیری ایفا کند. یکی از اجزاء سازوکار نو در تدریس، انتخاب بهینه و به کارگیری اثربخش بازی های آموزشی در جلسات یادگیری است.

بازی آموزشی: ابزاری هدفمند، انگیزاننده، کارآمد و اثربخش در راستای ارتقاء سطح یادگیری و انگیزه فراگیران در طول برگزاری کلاس های آموزشی.

در ادامه به چند نمونه ابزار بازی آموزشی اشاره می شود.

بازی آموزشی، خودتو شارژ کن

بازی آموزشی، خودتو شارژ کن

بازی آموزشی، خودتو شارژ کن استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری موثر…
بازی آموزشی، به من توجه کن

بازی آموزشی، به من توجه کن

بازی آموزشی، به من توجه کن استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری…
بازی آموزشی، خوب گوش کن

بازی آموزشی، خوب گوش کن

بازی آموزشی، خوب گوش کن استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری موثر…
بازی آموزشی، بدون قانون

بازی آموزشی، بدون قانون

بازی آموزشی، بدون قانون استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری موثر بازی…
بازی آموزشی، ذهن خوانی

بازی آموزشی، ذهن خوانی 1

بازی آموزشی، ذهن خوانی 1 افراد در طول زندگی و در موقعیت های متفاوت، موضوعات متنوعی را از طریق بازی فرا می گیرند. یکی از اجزای شکل گیری شخصیت افراد در دوران کودکی، به کارگیری موثر بازی هایی است که…
بازی آموزشی طوفان ذهنی خلاق

بازی آموزشی، طوفان ذهنی خلاق

بازی آموزشی، طوفان ذهنی خلاق بازی آموزشی طوفان ذهنی خلاق بازی آموزشی چیست؟ استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از…
بازی آموزشی

بازی آموزشی، فقط یک دقیقه

بازی آموزشی، فقط یک دقیقه بازی آموزشی بازی آموزشی چیست؟ استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی…
در حال ارسالنقد کاربر


5
(4 رای)

امتیازات نظرات

0
(0 بررسی ها)


فهرست