بازی های تیم سازی

Team building games

  1. خانه
  2. بازی های تیم سازی

تیم سازی یکی از مهم ترین مسئولیت های رهبران و مدیران در سازمان بوده و سازمان ها باید همواره برای توسعه و ارتقاء مهارت افراد در این حزوه تلاش کنند. ارتقاء مهارت های کار تیمی، مستلزم بهبود شایستگی های چون اعتماد متقابل، حل مساله، مدیریت تعارض، خوب گوش دادن و ارتباط موثر می باشد. در کلاس های آموزشی مرتبط که مفهوم کار تیمی و تیم سازی کاربرد دارد، می توانیم از بازی تیم های سازی بهره بگیریم. یکی از اجزاء سازوکار نو در تدریس، انتخاب بهینه و به کارگیری اثربخش بازی های تیم سازی در جلسات یادگیری مرتبط است.

بازی تیم سازی: ابزاری انگیزاننده، گروهی و کاربردی در راستای ارتقاء سطح مهارت های کار تیمی و تیم سازی در طول برگزاری کلاس های آموزشی.

در ادامه به چند نمونه ابزار بازی تیم سازی اشاره می شود.

بازی تیم سازی، چه چیزی یک تیم را می سازد؟

بازی تیم سازی، چه چیزی یک تیم را می سازد؟

folder_openآموزشی, بازی های تیم سازی
commentبدون دیدگاه
بازی تیم سازی، چه چیزی یک تیم را می سازد؟ تیم سازی یکی از مهم ترین مسئولیت های رهبران و مدیران در سازمان بوده و سازمان ها بیاد همواره برای توسعه و ارتقاء مهارت افراد در این حزوه تلاش کنند.…
بازی تیم سازی تیم تیوبی

بازی تیم سازی، تیم تیوبی

folder_openآموزشی, بازی های تیم سازی
commentبدون دیدگاه
بازی تیم سازی، تیم تیوبی تیم سازی یکی از مهم ترین مسئولیت های رهبران و مدیران در سازمان بوده و سازمان ها بیاد همواره برای توسعه و ارتقاء مهارت افراد در این حزوه تلاش کنند. ارتقاء مهارت های کار تیمی،…
بازی آموزشی رزومه تیمی

بازی تیم سازی، رزومه تیمی

folder_openآموزشی, بازی های تیم سازی
commentبدون دیدگاه
بازی تیم سازی، رزومه تیمی تیم سازی یکی از مهم ترین مسئولیت های رهبران و مدیران در سازمان بوده و سازمان ها بیاد همواره برای توسعه و ارتقاء مهارت افراد در این حزوه تلاش کنند. ارتقاء مهارت های کار تیمی،…
بازی تیم سازی، اتوبوس تیمی

بازی تیم سازی، اتوبوس تیمی

بازی تیم سازی، اتوبوس تیمی تیم سازی یکی از مهم ترین مسئولیت های رهبران و مدیران در سازمان بوده و سازمان ها بیاد همواره برای توسعه و ارتقاء مهارت افراد در این حزوه تلاش کنند. ارتقاء مهارت های کار تیمی،…
در حال ارسالنقد کاربر


4.9
(10 رای)

امتیازات نظرات

0
(0 بررسی ها)


فهرست