5/5 - (21 امتیاز)

تکنیک های کاربردی برای تدریس

40 تکنیک کاربردی تدریس

تکنیک های کاربردی برای تدریس

تکنیک های ارائه (P)

تکنیک های کاربردی (A)

1) تکنیک ماز A:

این تکنیک یکی از تعاملی ترین تکنیک های تدریس مبتنی بر نمونه مطالعاتی (CASE STUDY) است. در این تکنیک از فراگیران خواسته می شود در هر مرحله به تصمیم گیری در خصوص یک موضوع ( یا یک مساله) پرداخته و آن را حل کنند. بدیهی است رفتن به مرحله بعد منوط به پاسخگوئی به مرحله فعلی است. در طی فرایند پاسخگوئی به پرسش های مختلف و بازخور دریافت شده در خصوص جوابی که داده اند، سطح دانش و آگاهی افراد ارتقاء می یابد.

تکنیک های کاربردی برای تدریس تکنیک ماز

2) مدلسازی رفتار P:

در این تکنیک رفتار مورد انتظار برای فراگیران نمایش داده می شود. این کار می تواند از طریق پخش یک فیلم اتفاق بیافتد. رفتار مشاهده شده در مرحله بعد مورد تحلیل واقع شده و مطالعه می گردد. این تکنیک بیشتر در دوره های یادگیری مرتبط با مهارت های ارتباطات به کار گرفته می شود.

تکنیک های کاربردی برای تدریس مدلسازی رفتار

3) طوفان فکری P:

روش طوفان فکری، ادغام یک شیوه­ ی غیر رسمی و راحت با تفکر خلاق برای حل مسأله است. ابتدا از افراد خواسته می شود به نظرات و اندیشه هایی برسند که حتی ممکن است در ابتدا کمی غیر عاقلانه به نظر آیند. هدف این است که برخی از این ایده­ ها را بتوان به صورت راه حلهای خلاقانه ارائه داد تا مشکل را حل کرد ، یا به ایده های بیشتر و جدیدتری رسید. در این شیوه هدف این است که همه افراد شرکت داشته باشند و برای این کار برای افراد انگیزه ایجاد می شود تا راه های تفکر معمولی خود را کنار بگذارند. شیوه ی اولیه برای روش طوفان فکری توسط مدیر شرکت تبلیغاتی مادیسون اونیو، « آدکس اسبورن » در دهه ی ۱۹۵۰ ابداع شد. از آن زمان محققان بسیاری به این تکنیک پرداختند و آن را توسعه دادند.

تکنیک های کاربردی برای تدریس طوفان ذهنی

4) گروه همهمه P:

تبادل نظر به صورت گروه همهمه یکی از تکنیک های کاربردی در کلاس های یادگیری است که طی آن افراد در گروه های 2 تا 3 نفره، راجع به یک مساله یا موضوع با هم به صحبت می پردازند. این تکنیک برای رسیدن به تعداد زیاد ایده در مدت زمان کوتاه کاربرد دارد. از آنجا که وقتی چند نفر با یکدیگر در حال صحبت کردن هستند، صدایی شبیه همهمه ایجاد می شود، این تکنیک را گروه همهمه نامیده اند. این تکنیک می تواند به عنوان یخ شکن نیز مورد استفاده واقع شود. در این تکنیک ضرورتی بر جابجایی افراد نبوده و می تواند به عنوان یک تکنیک کمکی در کنار سایر تکنیک ها استفاده شود. مدت زمان پیشنهادی برای این تکنیک بین 5 تا 15 دقیقه است.

5) مطالعه موردی A:

به فراگیران حاضر در کلاس، یک موقعیت به صورت شفاهی توضیح داده شده و یا به صورت کتبی ارائه
می شود. از آنها خواسته می شود تا به صورت فردی یا گروهی راجع به موضوع مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج و یافته های خود را برای جمع ارائه کنند. این تکنیک در بیشتر مواقع برای تمرین مهارت های تحلیلی، حل یک مساله و یا یادگیری نحوه مدیریت یک موقعیت به کار گرفته می شود.

6) سخنرانی P:

این تکنیک از سری تکنیک های ارائه شفاهی در خصوص یک موضوع مشخص می باشد. در هنگام به کارگیری تکنیک سخنرانی، مطمئن شوید که مطالب شما بیش از حد طولانی نباشد. مراقب این موضوع باشید که سخنرانی صرف، ارائه شما را تضعیف کرده و فراگیران نیاز دارند که شما این تکنیک را در زمان مناسب و موثر و در کنار سایر تکنیک های کاربردی و برانگیزاننده به کار بگیرید.

7) پنل تخصصی P:

این تکنیک نسخه تقویت شده یک پنل 4 تا 8 نفره است. نیمی از افراد حاضر در پنل به ارائه مطالب پرداخته و سایر اعضاء نقش مرجع تخصصی را بازی می کنند. فراگیران از اعضاء کمیته تخصصی سئوال می پرسند و یا نقطه نظرهای خود را مطرح می کنند تا پاسخ دریافت کنند.

8) کمیته P & A:

در این تکنیک یک گروه بزرگ به چند گروه کوچک تر مشتق شده است. این کار بدین دلیل اتفاق افتاده که گاهی برخی مسائل توسط گروه های بزرگ به خوبی مورد بررسی واقع نمی شوند. امکان دارد در یک زمان تعدادی بیشتر از یک کمیته بر روی یک موضوع کار کنند. هر کمیته نتایج بررسی های خود را به گروه بزرگ تر ارائه کرده و بازخور می گیرد.

9) مقایسه و مغایرت سنجی P:

این تکنیک برای به تصویر کشیدن و شفاف کردن مشابهت ها و تفاوت های بین دو موضوع به کار گرفته میشود.

10) رویداد بحرانی A:

این تکنیک از سری تکنیک های مرتبط با نمونه موردی بوده که طی آن اطلاعات ناقصی از یک موضوع به عنوان مطالعه موردی به افراد ارائه می شود. فراگیران با تحلیل اطلاعاتی که در دست دارند و پرسیدن پرسش های صحیح و موثر، می توانند به سایر اطلاعات مورد نیاز جهت حل مساله دست یابند.

تکنیک های کاربردی برای تدریس رویداد بحرانی

11) تکنیک انتقاد A:

فراگیران، نقاط قوت و ضعف مرتبط با یک موضوع، یک سیستم یا رویکرد را تجزیه و تحلیل می کنند. در مرحله بعدی، فراگیران به ارائه پیشنهاد یا راهکار برای بهبود می پردازند.

12) مناظره P:

دو نفر از فراگیران و یا دو تیم در مقابل هم قرار گرفته و با جانبداری از ایده های خود در خصوص یک موضوع دفاع می کنند. آنها باید بتوانند با مهارت های بحث و مجادله خود، تمامی اجزاء مرتبط با موضوع را به منظور برنده شدن ردیابی کنند.

13) نمایش P:

فراگیران اجرای یک فعالیت یا رویه را مشاهده می کنند. نمایش می تواند زنده و یا ضبط شده از قبل باشد. پس از اجرا، فراگیران می توانند در مورد نقاط مثبت یا منفی مشاهدات خود صحبت کنند.

تکنیک های کاربردی برای تدریس نمایش

14) دیالوگ P:

دو نفر شروع به مکالمه با یکدیگر می کنند در حالیکه سایر فراگیران در حال مشاهده این مکالمه می باشند. امکان دارد افراد انتخاب شده برای دیالوگ، افراد مرجع در زمینه موضوع مورد بحث باشند و یا از بین فراگیران انتخاب شده باشند. آنها می توانند دیدگاه های مخالفی را در برابر یکدیگر اتخاذ کنند و یا در فضایی مثبت به بحث بپردازند تا نتیجه نهایی یک الگوی ساختار یافته باشد.

15) بررسی و مذاکره P:

تبادل ایده ها در خصوص یک موضوع به صورت دو طرفه اتفاق می افتد. این تکنیک می تواند از طریق یک هدایت گر به کار گرفته شود. البته می تواند بدون نیاز به هدایت گر و تنها بین دو نفر اتفاق بیافتد. تکنیک مذاکره میتواند بدون ساختار جلو رفته و یا ساختاریافته باشد.

16) تمرین دادن A:

برنامه ای از یک سلسله تمرین ترتیب داده می شود تا اثربخشی یادگیری و ماندگاری مفاهیم و مطالب در ذهن را بیشتر کند.

17) پنل توسعه یافته P:

این تکنیک یک پنل تخصصی با یک صندلی خالی است. فراگیران می توانند به طور موقت بر روی صندلی نشسته و به طور مختصر در بحث تخصصی پنل شرکت کنند. هنگامی که صحبت خودشان را مطرح کردند، صندلی را ترک می کنند تا نفر بعدی بتواند این نقش را ایفا کند.

18) گردش علمی P:

فراگیران می توانند به مکانی که موضوع آموزش در آن اتفاق می افتد مراجعه کنند. این تکنیک باید به طور دقیق با رویکرد مشاهده و بررسی آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، برنامه ریزی و طراحی شود.

19) تنگ ماهی نرمال P & A:

در این تکنیک یک گروه بزرگ از فراگیران به دو گروه کوچک تر تقسیم بندی می شود. حلقه داخلی در خصوص یک موضوع به بحث و تبادل نظر پرداخته و یا یک تمرین را اجرا می کنند، در حالیکه حلقه دوم ( حلقه بیرونی)، آنها را مشاهده کرده و بازخور ارائه می کند. در این تکنیک حلقه داخلی مشتمل بر 4 تا 6 نفر بوده و حلقه بیرونی می تواند هر تعدادی از نفرات را در بر بگیرد. فقط نفراتی که در حلقه داخلی قرار دارند اجازه صحبت داشته و مدرس در حلقه بیرونی می نشیند. اگر مدرس بخواهد نکته ای را به بحث حلقه داخلی اضافه کند، از جای خود بلند شده، وارد حلقه داخلی می شود و نظر خود را مطرح می کند. اگر تمام صندلی های حلقه داخلی پر است، یک نفر می تواند جایش را به مدرس داده، خودش بایستد و پس از اینکه او نظر خود را ارائه کردید، سر جای خودش بنشیند. در پایان مدرس به اخذ نظرات حلقه بیرونی در خصوص نکات مطرح شده توسط حلقه داخلی می پردازد.

20) تنگ ماهی تصویری P & A:

این تکنیک شباهت زیادی با تکنیک تنگ ماهی داشته و تنها در دو بعد زیر تفاوت دارد:
1) به جای دو حلقه بسته از فراگیران، شما باید حلقه های درونی و بیرونی را به صورت U شکل درآورید. در ابتدای ورودی U نیز یک تخته وایت بورد بگذارید.
2) نقش حلقه بیرونی فقط گوش دادن و مشاهده نیست. در تکنیک تنگ ماهی تصویری، افرادی که در حلقه بیرونی نشسته اند، می توانند نکاتی که توسط حلقه داخلی مطرح می شود را در قالب یک تصویر، فلوچارت یا هر شکل نمایشی دیگر به تصویر کشیده و ارائه کنند. آنها می توانند با هماهنگی مدرس، از جای خود بلند شده، وارد حلقه داخلی شده و تصویر خود را توضیح دهند. تصویر طراحی شده توسط مدرس بر روی تحته وایت برد نمایش داده می شود.

21) تبادل نظر P:

در این تکنیک، فراگیران یک پرزنت رسمی و کلاسیک را دنبال می کنند. آنها به بحث با یکدیگر پرداخته و راجع به موضوع مورد بحث از مدرس سئوال می پرسند. آنها می توانند با یکدیگر نیز به صحبت بپردازند. برای گروه های بزرگ تر، یک تسهیل گر کمکی لازم است.

تکنیک های کاربردی برای تدریس تبادل نظر

22) بازی P & A:

بازی، تکنیکی است که برای ارائه و تقویت یادگیری در فضایی شاداب و دوست داشتنی به کار می رود. در بازی های مشارکتی، تیم ها باید به یکدیگر کمک کنند تا بتوانند به نتیجه نهایی رسیده و یا یک مساله را حل و فصل نمایند. اگر بازی رقابتی طراحی شده باشد، فراگیران می توانند با مدرس، خودشان، کامپیوتر و یا سایر تیم ها به رقابت بپردازند.

23) تکنیک در سبد A:

این تکنیک در دو مرحله صورت می پذیرد:
1) به فراگیران توضیحاتی در خصوص نقش آنها ( در شغل فعلی یا شغل آتی) و یک سری اطلاعات در مورد وضعیتی که در آن قرار گرفته اند، ارائه کنید.
2) به آنها یک بسته ( شامل درخواست ها، شکایات، یادداشت ها، پیام ها و گزارش های مرتبط) ارائه نمایید تا از این طریق در داخل سبد ارزیابی قرار بگیرند. این تکنیک در کانون های ازریابی نیز به کار گرفته می شود.

24) جعبه ابزار P:

در این تکنیک فراگیران یک سری پرسشنامه یا ارزیابی را تکمیل می کنند تا به دانش و آگاهی بیشتری در خصوص خود دست یابند.

تکنیک های کاربردی برای تدریس جعبه ابزار

25) مصاحبه P:

در این تکنیک به فراگیران این فرصت داده می شود تا با یک فرد مرجع در خصوص موضوع مورد بحث مصاحبه کرده و سئوال بپرسند. گاهی مصاحبه توسط فرد دیگری هدایت می شود و فراگیران تنها این مصاحبه را مشاهده می کنند.

26) لابراتوار A:

لابراتور محیطی است که برای آزمایش و تست موضوعاتی که در کلاس مطرح می شوند، مهیا شده است. این تکنیک می تواند به طور ویژه برای آموزش مفاهیم علمی یا تخصصی به کار گرفته شود اما در حوزه ارتباطات انسانی و یا برنامه ریزی الگوهای رفتاری پیچیده نیز کاربرد دارد.

27) پرسش و پاسخ P:

در این تکنیک، تسهیل گر، موضوع آموزش را به یک سری پرسش تبدیل کرده و طی کلاس با مطرح کردن آنها و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فراگیران، تلاش می کند فرایند یادگیری تحقق یابد.

28) کوئیز A:

این روش برای ارزیابی سطح یادگیری ایجاد شده در کلاس به کار گرفته می شود. کوئیز مجموعه ای از چند سئوال است که در زمان کوتاهی می تواند پاسخ داده شود. امکان دارد کوئیز از طریق تکمیل یک پرسشنامه یا تست صورت پذیرد.

تکنیک های کاربردی برای تدریس کوئیز

29) کارت های پروفایل (نمونه موردی کوچک) A:

در این تکنیک چند نمونه موردی در قالب یک سری کارت تهیه شده و بین فراگیران توزیع می شود. این تکنیک بیشتر در خصوص دوره های مرتبط با مهارت های بین فردی، یادگیری های شخصی و خودارزیابی ها به کار گرفته می شود.

30) بازتاب P:

تکنیک بازتاب به فراگیران اجازه می دهد تا کمی توقف کرده و بررسی کنند که چه تجربیاتی حین آموزش کسب کرده و با آن روبرو شده اند. آنها می توانند در زمینه نحوه عملیاتی سازی مطالبی که فرا گرفته اند نیز ابراز نظر کنند. شما به عنوان مدرس می توانید نکاتی که آنها مطرح می کنند را یکجا نوشته و نتایج را به همراه شیوه عملیاتی پیاده سازی دانش یا مهارت های کسب شده به هر شیوه ای که مناسب می دانید ثبت کنید.

31) ایفای نقش A:

در این تکنیک افراد با ایفای نقش به تمرین دانش یا مهارتی که کسب کرده اند می پردازند. این تکنیک در بیشتر مواقع برای دوره های مرتبط با مهارت های بین فردی و ارتباطی به کار می رود. در این تکنیک مدرس می تواند نقش یکی از بازیگران را ایفا کرده و یا تکنیک ایفای نقش را بین فراگیران به کار گیرد. سایر فراگیران می توانند این بازی ایفای نقش را مشاهده کرده و نظرات خود را در خصوص ایفای نقش بازیگران ابراز نمایند.

32) شبیه سازی A:

یک محیط آموزشی برای فراگیران تدارک دیده می شود که در آن فضا و شرایط واقعی تا حد امکان شبیه سازی شده است. در این تکنیک، فراگیران در فرایند شبیه سازی قرار گرفته و تمرین های کاربردی لازم را انجام می دهند.

تکنیک های کاربردی برای تدریس شبیه سازی

33) داستان سرایی P:

یک داستان برای فراگیران تعریف کنید. این داستان می تواند واقعی، شخصی، یک خاطره، روایت یک داستان واقعی یا خیالی را در بر بگیرد. از داستان برای ورود به صحبت در خصوص یک مطلب و یا جا انداختن یک مطلب حین ارائه، استفاده کنید. با داستان خود فراگیران را جذب کرده و نظرات آنها در مورد داستان خود را جویا شوید. داستان سرایی می تواند طرح مسائل دشوار و پیچیده را تسهیل کرده و اعتبار تسهیلگر را افزایش دهد. توجه کنید که داستان شما باید به موضوع مورد نظر برای صحبت در فضای کلاس ارتباط داشته باشد. برخی مدرسان در ارائه خود بیش از حد از این تکنیک استفاده می کنند. مراقب تعداد دفعات داستان سرایی و زمانبندی اجرای آن باشید.

34) پرسشگری سریع P:

از افراد حاضر در کلاس بخواهید به سرعت سئوال هایی که مد نظر دارند را بر روی کاغذ نوشته و به شما تحویل بدهند. مدرس پس از دریافت پرسش ها می تواند آنها را پاسخ داده و یا پاسخگوئی به آنها را به تیم های حاضر در کلاس بسپارد. این تکنیک در زمان هایی که مدرس می خواهد برای جمع بندی یک مطلب، پرسش هایی که در ذهن افراد به جا مانده را ردیابی کند، مناسب و کاربردی می باشد.

35) خواندن P:

مدرس می تواند با استفاده از این تکنیک، از فراگیران بخواهد بخش هایی از محتوای آموزشی کلاس را با صدای بلند برای سایرین بخوانند. این تکنیک به شیوه دیگری نیز به کار گرفته می شود که طی آن به فراگیران فرصت داده می شود برای ورود به یک تکنیک تیمی مطالبی را مطالعه کرده و خود را آماده کنند. برخی افراد هنگامی که یک متن را مطالعه می کنند، فرآیند یادگیری در آنها بهتر اتفاق می افتد.

36) کارگاه آموزشی P & A:

مشارکتی ترین تکنیک آموزشی در کلاس های یادگیری است که تمرکز ویژه ای بر انجام کار توسط فراگیران به جای پرزنت صرف توسط مدرس دارد. فراگیران در کنار یکدیگر برای تولید یک محصول یا حل یک مساله با راهنمایی مدرس همسو و هم جهت می شوند.

37) نقشه ذهنی P & A:

در این تکنیک یک موضوع مطرح شده و از فراگیران خواسته می شود طبق الگوی نقشه ذهنی، اجزاء مرتبط با آن را به طور جزئی و دقیق به تصویر بکشند. این تکنیک می تواند توسط گروه های کوچک اجرا شده و در نهایت به صورت جمع بندی شده بر روی تخته وایت برد به تصویر کشیده شود. در نوع خاصی از آموزش، مدرس نقشه ذهنی یک مفهوم به طور مثال ارتباط موثر را بر روی صفحه نمایش آورده و کل محتوای کلاس را بر مبنای آن تعریف و تحلیل می کند. نقشه ذهنی که توسط مدرس ارائه می شود در واقع نقش مرجع یادگیری در کلاس را داشته و لازم است برای تاثیرگذاری بیشتر از سایر تکنیک ها نیز در کنار نقشه ذهنی استفاده شود.

38) ارائه دو نفره P:

گاهی از مواقع لازم است ساختار یادگیری که تا کنون مطرح بوده را بشکنید. این تکنیک نیاز به برنامه ریزی دقیق و جزء به جزء داشته و طی آن کلاس توسط دو یا سه مدرس هدایت و کنترل می شود. هنگامی که دو مدرس فضای کلاس را هدایت می کنند، در پاره ای از مواقع با یکدیگر به مناظره و مذاکره می پردازند و در برخی از زمان ها به صورت فردی بخشی از مطالب را ارائه می کنند. جابجایی مدرسان و اجرای تکنیک هایی نظیر ایفای نقش توسط دو مدرس تاثیر بسزایی در اجرای مثبت، اثربخش و جذاب کلاس خواهد داشت. توجه داشته باشید که این تکنیک نیاز به هماهنگی 100% اعضاء تیم جهت اجرای بهینه دارد.

39) چکیده های پویا A:

فراگیران را به گروه های کوچک تقسیم کرده و از آنها بخواهید یک نماینده برای خود انتخاب کنند. حال از آنها درخواست کنید نکاتی که طی فرایند یادگیری در کلاس فرا گرفته اند جمع بندی کرده و خلاصه نویسی کنند. از نماینده هر گروه بخواهید چکیده تنظیم شده توسط گروهش را برای سایرین ارائه کند. اکنون متن چکیده تهیه شده توسط خودتان را با صدای بلند بخوانید و آن را با خروجی نهایی جمع بندی گروه ها مقایسه کنید.

40) کنترل فراگیران P & A:

یک منو از مطالبی که می خواهید انتقال آنها به فراگیران را کنترل کنید، آماده داشته باشید. منو را در اختیار فراگیران قرار داده و از آنها بخواهید مطالبی که می خواهند بیشتر در خصوص آنها اطلاعات داشته باشند یا هنوز برایشان کمی مبهم است را مشخص کنند. آنها را صدا بزنید تا نکات مد نظرشان را بگویند. نکاتی که مطرح کرده اند را پوشش داده و به سراغ نفرات بعدی بروید.

در حال ارسال
نقد کاربر
5 (26 رای)
امتیازات نظرات 5 (3 مرور)

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • جواد مومنی
  مهر 10, 1400 4:50 ب.ظ

  تکنیک های تدریس عالی

  (5)

  واقعا عالی بود ممنون از سازوکار نو

  ایا این بررسی را مفید یافتید؟ بله خیر

  پاسخ
 • رضا شمیمی
  مهر 18, 1400 9:05 ق.ظ

  تکنیک های مفید تدریس کردن

  (5)

  به نظر من اینگونه مطالب بسیار عالی و کاربردی است و به پیشرفت شیوه تدریسی بسیار کمک می کند

  ایا این بررسی را مفید یافتید؟ بله خیر

  پاسخ
 • محمود مجدی
  مهر 18, 1400 10:49 ق.ظ

  تکنیک تدریس

  (5)

  واقعا اگر بسیاری از مدرسان این شیوه ها و تکنیک هارو در کارها و تدریس هاشون رعایت کنند پیشرفت بسیار خوبی خواهیم داشت

  ایا این بررسی را مفید یافتید؟ بله خیر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال ارسال

فهرست