مطالب تصادفی
آرشیو مطالب

تمرین توسعه فردی، کپسول زمان

تمرین توسعه فردی، کپسول زمان برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار داده…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت

تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت

تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد…
ادامه مطلب
بازی آموزشی، خودتو شارژ کن

بازی آموزشی، خودتو شارژ کن

بازی آموزشی، خودتو شارژ کن استفاده از بازی همواره در طول زندگی می تواند ابزار توانمند و موثری برای تقویت یادگیری در فضایی شاد و انگیزاننده باشد. کلاس های آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری موثر…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان

تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان

تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی

تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی

تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی

تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی

تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود

تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود

تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب

تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب

تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
ادامه مطلب
تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار

تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار

تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
ادامه مطلب
سخنرانی برای بزرگسالان، خوب یا بد

سخنرانی برای بزرگسالان، خوب یا بد

سخنرانی برای بزرگسالان، خوب یا بد ما هر چقدر رشد می کنیم و بزرگ تر می شویم، یادگیری برایمان سخت تر می شود. با افزایش سن، حافظه کوتاه مدت ما ضعیف تر شده و به راحتی مطالب و نکات را…
ادامه مطلب
یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی

یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی

یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های دانشگاهی به ویژه در ابتدای ترم و شروع کلاس ها می تواند بسیار جذاب و تاثیرگذار باشد. در جلسات بعدی می توانیم از سایر…
ادامه مطلب
فهرست