یخ شکن آموزشی

Educational ice breaker

  1. خانه
  2. یخ شکن آموزشی
یخ شکن

آموزش یخ شکن و انواع تکنیک ها و ابزار های یخ شکن

شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ شکن آموزشی طراحی شده که سالهاست در جلسات یادگیری و کلاس های آموزشی مورد استفاده مدرسان در سراسر دنیا می باشد.

یکی از اجزاء سازوکار نو در تدریس به کارگیری مناسب و موثر یخ شکن برای بالا بردن سطح انگیزه و یادگیری در ابتدای کلاس است. در این جا ما انواع یخ شکن های آموزشی، ابزار مورد نیاز یخ شکنی، تکنیک های شکستن یخ کلاس و جلاسات و انواع بازی یخ شکن را به شما آموزش خواهیم داد.

یخ شکن آموزشی: ابزاری انگیزاننده و مثبت در راستای شکستن یخ فراگیران در ابتدای کلاس های آموزشی.

در ادامه به چند نمونه ابزار یخ شکن اشاره می شود.

یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی

یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی برای کلاس های دانشگاهی به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های دانشگاهی به ویژه در ابتدای ترم و شروع کلاس ها می تواند بسیار جذاب و تاثیرگذار باشد. در جلسات بعدی می توانیم از سایر…
یخ شکن آموزشی شادی های مردم سرزمینم

یخ شکن آموزشی، شادی های مردم سرزمینم

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، شادی های مردم سرزمینم شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با…
یخ شکن آموزشی، این یا آن؟

یخ شکن آموزشی، این یا آن؟

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، این یا آن؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی

یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری چهارم)

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment3 دیدگاه
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری چهارم) به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های مجازی کمی دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در سازوکار نو، به طرح پرسش هایی یخ شکن…
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی کودکان

یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی کودکان (سری سوم)

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی کودکان (سری سوم) به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های مجازی کمی دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در سازوکار نو، به طرح پرسش هایی یخ…
یخ شکن آموزشی، وقتی من اینجا نیستم

یخ شکن آموزشی، وقتی من اینجا نیستم

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، وقتی من اینجا نیستم شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با…
یخ شکن های کاربردی و دوست داشتنی

یخ شکن های کاربردی و دوست داشتنی (6 یخ شکن)

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment2 دیدگاه
یخ شکن های کاربردی و دوست داشتنی (6 یخ شکن) شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین…
یخ شکن آموزشی، تیم پونگ

یخ شکن آموزشی، تیم پونگ

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، تیم پونگ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی، آب نبات چوبی

یخ شکن آموزشی، آب نبات چوبی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، آب نبات چوبی شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
یخ شکن آموزشی، این بچه کیه؟

یخ شکن آموزشی، این بچه کیه؟

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، این بچه کیه؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
یخ شکن آموزشی سخنران میهمان

یخ شکن آموزشی، سخنران میهمان

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، سخنران میهمان شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی، لوگوی من

یخ شکن آموزشی، لوگوی من

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، لوگوی من شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی، بدترین هدیه من

یخ شکن آموزشی، بدترین هدیه من

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، بدترین هدیه من شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
یخ شکن آموزشی اولین بار

یخ شکن آموزشی، اولین بار

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، اولین بار شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی، بدترین تیم

یخ شکن آموزشی، بدترین تیم

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، بدترین تیم شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی، خوش و بش سرعتی

یخ شکن آموزشی، خوش و بش سرعتی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment4 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، خوش و بش سرعتی شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با…
یخ شکن آموزشی ماشین نوشته

یخ شکن آموزشی، ماشین نوشته

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، ماشین نوشته شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی لباس فانتزی

یخ شکن آموزشی، لباس فانتزی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، لباس فانتزی شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی آناگرام اسم من

یخ شکن آموزشی، آناگرام اسم من

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، آناگرام اسم من شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
یخ شکن آموزشی، سورپرایز کاکائویی

یخ شکن آموزشی، سورپرایز کاکائویی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، سورپرایز کاکائویی شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان یخ…
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی

یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری دوم)

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment2 دیدگاه
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری دوم) به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های مجازی کمی دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در سازوکار نو، به طرح پرسش هایی یخ شکن…
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی

یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری اول)

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی برای کلاس ها و جلسات مجازی (سری اول) به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی در کلاس های مجازی کمی دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در سازوکار نو، به طرح پرسش هایی یخ…
یخ شکن آموزشی دعوت به رستوران

یخ شکن آموزشی، دعوت به رستوران

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، دعوت به رستوران شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
یخ شکن آموزشی سلام اسم من

یخ شکن آموزشی، سلام اسم من

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، سلام اسم من شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله ای چالش برانگیز باشد. در همین راستا ابزاری با عنوان…
به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی

به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment5 دیدگاه
به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی به کارگیری ابزار یخ شکن آموزشی ما نظرات مدرسان و تسهیل گران جلسات یادگیری در خصوص ابزارهای یخ شکن آموزشی را جمع آوری کردیم. ما نظرات این عزیزان را در قالب سه گروه دسته…
یخ شکن آموزشی حدس بزن کیه

یخ شکن آموزشی، حدس بزن کیه

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
یخ شکن آموزشی، حدس بزن کیه یخ شکن آموزشی حدس بزن کیه یخ شکن آموزشی چیست؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله…
یخ شکن آموزشی رئیس برای یک روز

یخ شکن آموزشی، رئیس برای یک روز

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، رئیس برای یک روز یخ شکن آموزشی رئیس برای یک روز یخ شکن آموزشی چیست؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از…
یخ شکن آموزشی، پوستر برای کلاس

یخ شکن آموزشی، پوستر برای کلاس

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، پوستر برای کلاس یخ شکن آموزشی، پوستر برای کلاس یخ شکن آموزشی چیست؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله…
یخ شکن آموزشی، منو گوگل کن

یخ شکن آموزشی، منو گوگل کن

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment2 دیدگاه
یخ شکن آموزشی، منو گوگل کن یخ شکن آموزشی، منو گوگل کن یخ شکن آموزشی چیست؟ شروع مثبت و قدرتمند یک جلسه یادگیری در هر حوزه از مفاهیم مدیریتی و یا موضوعات تخصصی، می تواند برای بسیاری از مدرسان، مساله…
در حال ارسال
نقد کاربر
5 (10 رای)
امتیازات نظرات 0 (0 بررسی ها)
فهرست