درباره ساز و کار نو

ساز و کار نو تا پایان مسیر با شماست…

  1. خانه
  2. درباره ساز و کار نو
لوگو ساز و کار نو

ما به روز ترین جعبه ابزارهای حل مساله را طراحی و ارائه می کنیم.

فلسفه ما:

تیم سازوکار نو متعهد به طراحی و ارائه جعبه ابزار های حل مساله با کیفیت بالا و قیمت مناسب برای شما می باشد. بر این باوریم که در حوزه آموزش و یادگیری در ایران نیاز به الگوهائی منسجم، ساختارمند و حرفه ای احساس می شود. دوره های آموزشی در حوزه ها و چارچوب های مختلف، به مفاهیم و ابزارهای متنوعی اشاره کرده و گاهی تنها برشی کوتاه از یک مفهوم و یا کارکرد کلی و کامل را بیان می کنند. این روزها برگزاری و اجرای دوره های آموزشی مختلف با رویکرد حل مساله و تاثیرگذاری تا لایه مهارت و نگرش، کمتر به چشم می خورد. با توجه به محدودیت هایی از قبیل عدم وجود ابزارهای یادگیری با کیفیت، مساله محور، شاداب و تاثیرگذار در بازار آموزش، جعبه ابزارهای یادگیری آموژاک، بهترین راهکار برای برآورده کردن نیازهای سطوح مختلف بوده در نظر دارد استانداردی فراتر از سطح وضعیت فعلی آموزش و یادگیری در کشور ایجاد کند.

در جعبه ابزار حل مساله سازوکار نو، ابزارهای متنوعی از قبیل یخ شکن ها، انرژی دهنده ها، بازی های آموزشی و … را نیز در اختیار مخاطبین قرار داده ایم.

فهرست