دوره های ارتباط موثر
دوره آموزشی ارتباط موثر

دوره های ارتباط موثر

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • ارتباط موثر، مفاهیم و تعاریف
 • پرسشنامه ارزیابی ارتباط موثر
 • اجزاء کلیدی ارتباط موثر
 • گوش دادن
 • سخن گفتن
 • مهارت کار در تیم و گروه ها
 • هوش هیجانی
 • بازی های ارتباط موثر
دوره های مدیریت استرس

دوره های مدیریت استرس

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • استرس، تعاریف و مفاهیم
 • آثار استرس بر روی بدن
 • الگوی مدیریت استرس (سازمان بهداشت جهانی)
 • تکنیک ها/تمرین های بر زمین گذاشتن
 • تکنیک ها/تمرین های رهایی از قلاب
 • تکنیک اقدام بر مبنای ارزش ها
 • تکنیک مهربانی
 • تکنیک جا باز کردن (برای افکار و احساسات ناخوشآیند)
دوره آموزشی مدیریت استرس
دوره های حل مسئله
دوره آموزشی حل مسئله

دوره های حل مسئله

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • انواع و ابعاد تفکر
 • تفکر خلاق، واگرا و همگرا
 • رویکردهای نوین به حل مساله در سازمان
 • متد 8D در حل مسائل سازمانی
 • چک لیست 8D در سیستم مدیریت کیفیت
 • رویکرد حل مساله خلاق (CPS)
 • انواع تکنیک های تفکر واگرا
 • انواع تکنیک های تفکر واگرا
 • بازی های حل مساله
 • پلتفرم و زیرساخت حل مساله در سازمان
دوره های پدا گوژی

دوره های پدا گوژی

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • تدریس یا تسهیل گری
 • شایستگی های یک تسهیل گر حرفه ای
 • نقش بازخور در فرآیند تدریس و تسهیل گری
 • تست ارزیابی مهارت های تسهیل گری
 • جعبه ابزار تسهیل گری موفق
 • به کاریگیری موثر یخ شکن، انرژی دهنده و بازی آموزشی
 • فرآیند تدریس و تولید محتوا
 • مهارت های ارتباطی ویژه تسهیل گران
 • رویکردهای ارزیابی اثربخشی آموزش
دوره آموزشی پداگوژی
دوره آموزشی سازمان های شاد و موفق

دوره سازمان های شاد و موفق

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • انگیزش یا شادی
 • شادی های فردی و نقش آن در خوشبختی ذهنی
 • مدل های شادی افراد
 • راهکارهای شادتر زیستن
 • نقش شادی در موفقیت های سازمانی
 • مدل های شادی در محیط کار
 • شادی در محیط کار، اصول بنیادین
 • عمده دلایل ناشادی افراد در محیط کار
 • تست ارزیابی شادی در محیط کار
 • تدوین برنامه شادی در محیط کار
دوره های تکنیک فروش

دوره های تکنیک فروش

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • الفبای فروش
 • برترین فروشندگان دنیا
 • فرآیند فروش
 • مدل های کاربردی و تکنیک های فروش
 • شایستگی های یک فروشنده حرفه ای
 • بایدها و نبایدها در فروش
 • فروش و روانشناسی اجتماعی
 • مدیریت چالش های احتمالی حین فروش
دوره آموزشی تکنیک های فروش
دوره های هنر متقاعد سازی
دوره آموزشی هنر متقاعد سازی

دوره های هنر متقاعد سازی

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • تاریخچه متقاعدسازی
 • اصول بنیادین متقاعدسازی
 • دیدگاه دیل کارنگی به متقاعدسازی
 • ابزارهای نفوذ در دیگران
 • رمز اصلی متقاعدسازی چیست؟
 • فرآیند متقاعدسازی
 • بایدها و نبایدها در متقاعدسازی
 • مدیریت افراد بدقلق
رهبری اثر بخش

دوره های رهبری اثر بخش

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • پرتره یک رهبر موفق
 • فرآیند رهبری، فرآیند مدیریت
 • رهبران امروز
 • بارزترین ویژگی رهبران موفق
 • بازی های رهبری در سازمان
 • رویکردهایی موثر برای تیدبل شدن به رهبری توانمند
 • ارزیابی مهارت و شایستگی های رهبری
 • رهبر تحول گرا کیست؟
 • انواع سبک ها و مدل های رهبری
 • کاربرد سبک های رهبری در موقعیت های مختلف
 • رهبری و تفکر انتقادی
 • رهبری و رویکرد اقتضایی
دوره آموزشی رهبری اثر بخش
دوره های تیم سازی
دوره آموزشی تیم سازی

دوره های آموزشی تیم سازی

خلاصه محتوای این دوره آموزشی:

 • تاریخچه و سابقه کار تیمی
 • شایستگی های تیم های موفق
 • مدل های تیم سازی
 • بن و شیتز و نقش آنها در ادبیات تیم سازی
 • مدل بلبین در تیم سازی
 • بازی های تیم سازی
 • تست ارزیابی شخصیت تیم سازی
 • تیم سازی، موانع و راهکارها
مشاوره های خصوصی و سازمانی

مشاوره های خصوصی و سازمانی

گروه سازوکار نو همراه حرفه ای و همیشگی شما و سازمان شما در لحظه های دشوار…

مشاوره خصوصی و سازمانی

دوره های آموزشی برگزار شده توسط تیم سازوکار نو

در حال ارسال
نقد کاربر
5 (6 رای)
فهرست